2 gulden

2 gulden 1695De zilveren munt van 2 gulden was in omloop in de provinciale tijd en had een waarde van veertig stuivers. Vanaf het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon werd de munt niet meer geslagen. De munt was geslagen op dezelfde voet als de munt van één gulden, met gelijksoortig ontwerp. Gelijke voet wil zeggen dat de munt net zo zwaar was als twee losse guldens uit die periode en van hetzelfde gehalte. Het gewicht was 21,21 gram en het gehalte was 92%.

Waarde

Uit bovenstaande gehaltes en gewicht, blijkt dat een zilveren twee guldenmunt 19,5 gram fijnzilver bevat. Bij de huidige zilverprijs van € 0,86 per gram is de zilverwaarde van zo’n twee guldenmunt € 16,72.

Echter, vanwege de schaarste is de verzamelwaarde van de twee guldenmunt een stuk hoger dan de zilverwaarde. Afhankelijk van de kwaliteit zijn deze munten meer of minder schaars en kan de prijs bij munthandelaren variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s.

[bronnen*: Krause, Schulman]